Poskytovatelé sociálních služeb na Přešticku

Na této stránce naleznete výběr registrovaných sociálních služeb, které jsou poskytovány na území SO ORP Přeštice v roce 2022. Každá z uvedených služeb má svá specifika – např. územní působnost, provozní dobu, cílovou skupinu, které své služby poskytuje aj. Po rozkliknutí odkazu na konkrétní službu v tabulce najdete informace poskytovatele služby na jeho webových stránkách. Náhledem do Registru MPSV ČR zjistíte, jaká specifika má daná službu a jak je oficiálně zaregistrována, aby mohla být poskytována.

Další služby s širší působností nebo poskytované v jiných územích, lze rovněž nalézt na portálu MPSV ČR v Registru poskytovatelů sociálních služeb nebo Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji z roku 2019.

Denní stacionáře

Jsou ambulantní služby, které jsou poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Cimická MichaelaDenní stacionář „KRISTIÁN“
ambulantní forma
telefon: 739 396 339
Registr MPSV ČR
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy Stacionář Korálek pro osoby s postižením
ambulantní forma:
telefon: 604 522 565
Registr MPSV ČR
Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyStacionář Plamínek pro osoby s postižením
ambulantní forma:
telefon: 604 522 565
Registr MPSV ČR

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Jsou pobytové služby pro děti i dospělé osoby se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyDomov Radost pro osoby s postižením
pobytová forma
telefon: 773 683 190
a) Registr MPSV ČR
(pro osoby s poruchou autistického spektra)
b) Registr MPSV ČR
(pro ostatní osoby s postižením)

Chráněné bydlení

Je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyMůj 1+0 Přeštice pro osoby s postižením
pobytová forma
telefon: 773 683 190
Registr MPSV ČR

Intervenční centra

Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním, jejich rodinám a lidem, kteří je podporují v řešení situace spojené s domácím násilím. Pomoc intervenčního centra je také poskytována  v souvislosti s institutem vykázání Policie ČR.

Diecézní charita PlzeňIntervenční centrum Plzeňského kraje terénní, ambulantní forma
nonstop telefon: 777 167 004
Registr MPSV ČR

Krizová pomoc

Je terénní či ambulantní služba, která slouží k řešení akutní situace, kterou člověk může vnímat jako obtížně řešitelnou nebo dokonce jako život ohrožující.

Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyPlus pro lidi v krizové situaci
terénní, ambulantní forma
telefon: 733 414 421
Registr MPSV ČR
Diecézní charita PlzeňTerénní krizová služba
terénní forma
telefon nonstop: 777 167 004
Registr MPSV ČR

Odborné sociální poradenství

Je terénní či ambulantní služba, která napomáhá lidem při řešení jejich nepříznivé situace poskytnutím informací a podpory k navrácení do běžného chodu života.

Člověk v tísni, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.
terénní, ambulantní forma
telefon: 777 367 889
Registr MPSV ČR
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.
terénní, ambulantní forma
telefon: 733 555 991
Registr MPSV ČR
Global Partner Péče, z.ú.Global Partner
terénní forma
telefon: 603 586 088
Registr MPSV ČR
Tichý svět, o.p.s.Sociální a právní poradna Tichého světa 
terénní, ambulantní forma
telefon: 607 086 461
Registr MPSV ČR
VIDA z.s.VIDA centrum Plzeň
terénní forma
telefon: 775 585 159
Registr MPSV ČR

Odlehčovací služby

Jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyPírko pro osoby s postižením
pobytová forma
telefon: 773 683 190
a) Registr MPSV ČR
(pro osoby s poruchou autistického spektra)
b) Registr MPSV ČR
(pro ostatní osoby s postižením)
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.Domov – odlehčovací služby
terénní forma
telefon: 731 632 788
Registr MPSV ČR
Global Partner Péče, z.ú.Global Partner  
terénní forma
telefon: 603 586 088
Registr MPSV ČR

Osobní asistence

Je terénní služba napomáhající klientům v setrvání ve svém domácím prostředí a podporuje člověka v aktivním způsobu života. Služba je zpravidla bez omezené provozní doby.

HEWER, z.s.HEWER – osobní asistence pro Plzeňský kraj
terénní forma
telefon: 736 505 558
Registr MPSV ČR
Oblastní charita KlatovyOsobní asistence
terénní forma
telefon: 731 433 082
Registr MPSV ČR

Pečovatelská služba

Je terénní či ambulantní služba pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi. Usiluje o zachování dosavadního způsobu života v přirozeném domácím prostředí, kompenzuje sníženou soběstačnost.

Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyJubilata pro osoby potřebující péči Merklín
terénní, ambulantní forma
telefon: 736 527 156  
Registr MPSV ČR
Město PřešticePečovatelská služba Přeštice
terénní, ambulantní forma
telefon: 377 982 210
Registr MPSV ČR
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov  Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov
terénní forma
telefon: 774 483 730
Registr MPSV ČR
DOMOVINKA – sociální služby, o.p.s.Domovinka – pečovatelská služba
terénní forma
telefon: 731 142 252
Registr MPSV ČR
Oblastní charita KlatovyCharitní pečovatelská služba
terénní forma
telefon: 731 142 252
Registr MPSV ČR

Raná péče

Je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou, zaměřená na podporu rodiny a dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby, jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.Raná péče Čechy
terénní, ambulantní forma
telefon: 732 918 406
Registr MPSV ČR
Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služebRaná péče Diakonie – Plzeňský kraj
terénní, ambulantní forma
telefon: 731 445 502
Registr MPSV ČR
Raná péče Kuk, z.ú.Raná péče Kuk, z.ú.
terénní forma
telefon: 724 400 815
Registr MPSV ČR

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Jsou terénní a ambulantní služby pro rodinu s dítětem, jehož vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.

CENTRUM HÁJEK z.ú.Centrum Hájek
terénní, ambulantní forma
telefon: 602 692 763
Registr MPSV ČR
Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyArcha pro rodiny s dětmi
terénní, ambulantní forma
telefon: 733 614 645
Registr MPSV ČR
Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyAdite pro náhradní rodiny
terénní, ambulantní forma
telefon: 731 125 429
Registr MPSV ČR
Komunikujeme o.p.s.Komunikujeme o.p.s. – SAS Plzeň
terénní, ambulantní forma
telefon: 777 263 731
Registr MPSV ČR
DOMUS – Centrum pro rodinu, z.s.DOMUS-Centrum pro rodinu
terénní, ambulantní forma
telefon: 733 733 061
Registr MPSV ČR

Sociální rehabilitace

Je ambulantní či terénní služba, která pomáhá lidem směřovat k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti a to rozvojem jejich schopností a dovedností.

Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyJdeme dál pro osoby s postižením
terénní, ambulantní forma
telefon: 730 544 244  
Registr MPSV ČR
Ledovec, z.s.Poradenské centrum Ledovec
terénní, ambulantní forma
telefon: 737 003 997
Registr MPSV ČR
Tichý svět, o.p.s.Zvyšování sociálních dovedností
terénní forma
telefon: 607 086 461
Registr MPSV ČR

Terénní programy

Jsou terénní služba pomáhající osobám, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba může být poskytována anonymně.

Diakonie ČCE – středisko Západní ČechyTerén pro ohrožené osoby
terénní forma
telefon: 775 720 493
Registr MPSV ČR
Člověk v tísni, o.p.s.Člověk v tísni, o.p.s.
terénní forma
telefon: 777 367 889
Registr MPSV ČR
Spolek Ulice PlzeňTerénní program Ulice
terénní forma
telefon: 728 243 690
Registr MPSV ČR

Tlumočnické služby

Jsou terénní popřípadě ambulantní služby pomáhající osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

Tichý svět, o.p.s.Komunikace bez bariér
terénní forma
telefon: 607 086 461
Registr MPSV ČR

Bydlíte na území SO ORP Přeštice (ve městě Přeštice nebo v obcích Bolkov, Borovy, Buková, Čižice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Nebílovy, Netunice, Nezdice, Oplot, Otěšice, Předenice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury, Štěnovice, Týniště, Útušice, Vlčí) a nenašli jste službu, kterou jste hledali?

Potom kontaktujte prosím Sociální odbor města Přeštice, který Vám pomůže potřebnou sociální službu vyhledat.

Pokud se Vám vyhledávání zdálo komplikované nebo jste objevili nějaké nepřesnosti, kontaktujte prosím do 30.6.2022 správce webu – CpKP ZČ prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce Kontakty.

Děkujeme.