S čím potřebujete pomoci? Rozcestník těžkých životních situací.

Každý se někdy dostal do obtížné životní situace a ne vždy je snadné si s ní poradit. Na to, aby lidé nebyli na problémy sami, se zaměřují nejen sociální služby, sociální pracovníci úřadů, ale celá řada dalších odborných služeb, které pomáhají potřebným lidem zvládat nastalé těžkosti.

Zde (stejně jako v Katalogu sociálních služeb pro Přešticko) naleznete většinu těžkých životních situací, které jsou seřazeny podle společných témat a podle problémů, které lidé často řeší. U dané situace jsou uvedeni poskytovatelé služeb, kteří tyto situace pomáhají řešit.

Pro komunikaci mohou neslyšící a osoby s poruchami sluchu využít pro zajištění překladu z/do znakového jazyka osobní nebo online tlumočení služby Tichá linka (www.tichalinka.cz).

Rozcestník těžkých životních situací: