Služby pro neslyšící, jejich rodiny a jejich přátele:

O.S. LORM SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉ
APPN, O.P.S. – Agentura pro neslyšící
ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP – Krajské poradenské servisní středisko
Českého klubu nedoslýchavých
FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ POSTIŽENÝCH
PLZEŇSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH
SNN V ČR, SPOLEK NESLYŠÍCÍCH PLZEŇ
LORM Společnost pro hluchoslepé