Řídící skupina

Úlohou řídící skupiny v rámci plánování sociálních služeb je dohled nad průběhem procesu, připomínkování a schvalování výstupů z pracovních skupin a komunitního plánu.


Složení řídící skupiny v rámci aktuální etapy KPSS:

Mgr. Naxera Karel

Ing. Alblová Zdeňka

Bártová Zdeňka DiS.

Mgr. Kováčová Ivana

Nohavová Pavlína

Rulfová Martina DiS.

Mgr. Hanzlíková Martina

Mgr. Fornouz Petr

Černošková Alena

Bc. Bradová Eva

Mgr. Cimická Michaela

Fornouzová Petra

Jůnová Miroslava


1. setkání řídící skupiny

1. setkání řídící skupiny proběhlo 22. září v Přešticích. Na setkání byl představen projekt „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku“ a schválen jednací řád řídící skupiny a základní listina komunitního plánování sociálních služeb – ke stažení v sekci „Dokumenty„.

Zápis z 1. jednání řídící skupiny

2. setkání řídící skupiny

2. setkání řídící skupiny proběhlo 7. září v Přešticích. Na setkání byly schváleny dosavadní výstupy z plánování – výstupy z mapování sociální oblasti, souhrn silných a slabých stránek sociální oblasti na Přešticku, vize rozvoje do budoucna a vyhodnocení posledního komunitního plánu. Veškeré výstupy jsou ke stažení v sekci „Dokumenty„.

Zápis z 2. jednání řídící skupiny