Řídící skupina


Úlohou řídící skupiny v rámci plánování sociálních služeb je dohled nad průběhem procesu, připomínkování a schvalování výstupů z pracovních skupin a komunitního plánu.


Složení řídící skupiny v rámci aktuální etapy KPSS:

Mgr. Naxera Karel

Ing. Alblová Zdeňka

Bártová Zdeňka DiS.

Mgr. Kováčová Ivana

Nohavová Pavlína

Rulfová Martina DiS.

Mgr. Hanzlíková Martina

Mgr. Fornouz Petr

Bláhová Martina

Bc. Bradová Eva

Mgr. Cimická Michaela

Fornouzová Petra

Míšková Martina


1. setkání řídící skupiny

1. setkání řídící skupiny proběhlo 22. září 2020 v Přešticích. Na setkání byl představen projekt „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku“ a schválen jednací řád řídící skupiny a základní listina komunitního plánování sociálních služeb – ke stažení v sekci „Dokumenty„.

Zápis z 1. jednání řídící skupiny

2. setkání řídící skupiny

2. setkání řídící skupiny proběhlo 7. září 2021 v Přešticích. Na setkání byly schváleny dosavadní výstupy z plánování – výstupy z mapování sociální oblasti, souhrn silných a slabých stránek sociální oblasti na Přešticku, vize rozvoje do budoucna a vyhodnocení posledního komunitního plánu. Veškeré výstupy jsou ke stažení v sekci „Dokumenty„.

Zápis z 2. jednání řídící skupiny

3. setkání řídící skupiny

3. setkání řídící skupiny proběhlo 1. ledna 2022 v Přešticích. Na setkání byl projednán návrh katalogu sociálních služeb, informační letáky a webový portál k sociální oblasti.

Zápis z 3. jednání řídící skupiny

4. setkání řídící skupiny

4. setkání řídící skupiny proběhlo 2. června 2022 v Přešticích. Na setkání byl projednán návrh plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice 2023-2025.

Zápis ze 4. jednání řídící skupiny

5. setkání řídící skupiny

5. setkání řídící skupiny proběhlo 30. června 2022 v Přešticích. Na setkání byly zapracovány připomínky k návrhu plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice 2023-2025.

Zápis z 5. jednání řídící skupiny