Pomoc v krizi

Krize může mít mnoho podob a její délka či intenzita prožívání je velmi individuální. Když je situace pro člověka velkou zátěží je třeba požádat o pomoc odborníky. Kontaktujte některou ze služeb (krizová pomoc, intervenční centra) nebo zavolejte na telefonickou krizovou pomoc, tísňovou či krizovou linku, když je ohroženo Vaše nebo někoho v okolí fyzické či psychické zdraví. Můžete tak sobě nebo druhým pomoci. Služby jsou poskytovány zdarma.

KRIZOVÁ POMOC na Přešticku:

Krizová pomoc je terénní či ambulantní sociální služba, která slouží k řešení akutní krizové situace, kterou člověk může vnímat jako obtížně řešitelnou nebo dokonce jako život ohrožující. Služba je poskytována zdarma. Poskytovatele krizové pomoci naleznete v této tabulce:

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Plus pro lidi v krizové situaci
terénní, ambulantní forma
telefon: 733 414 421
Registr MPSV ČR
Diecézní charita Plzeň Terénní krizová služba
terénní forma
nonstop telefon: 777 167 004
Registr MPSV ČR

INTERVENČNÍ CENTRA pro osoby ohrožené či zasažené domácím násilím.

Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním, jejich rodinám a lidem, kteří je podporují v řešení situace spojené s domácím násilím. Pomoc intervenčního centra je také poskytována  v souvislosti s institutem vykázání Policie ČR.

Diecézní charita PlzeňIntervenční centrum Plzeňského kraje terénní, ambulantní forma
nonstop telefon: 777 167 004
Registr MPSV ČR

Telefonní čísla tísňového volání

112 (SOS)
150 (Hasiči)
155 (Záchranná služba)
158 (Policie ČR)

974 326 701 (Policie ČR – Plzeň venkov, obvodní oddělení Přeštice)


Bezplatné krizové linky s celostátní působností

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 – (nonstop), pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 – (nonstop), pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele)

Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), krizová pomoc pro dospělé

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), pomoc pro oběti a pozůstalé

Národní linka pro odvykání800 350 000 (všední dny 10:00-18:00), pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling apod.

606 021 021 Rodičovská linka – Linka bezpečí • pro rodiče a další členy rodiny, pedagogy, všechny dospělé, kteří mají starost o děti.

116 123 (nonstop) Linka první psychické pomoci – Cesta z krize • krizová pomoc pro dospělé

800 157 157 (nonstop) Senior telefon – ŽIVOT90 • krizová linka pro seniory

800 200 007 (8:00–20:00) Senior linka – ELPIDA • pro osamělé seniory, v krizi, pečující o seniory

800 915 915 (všední dny 9:00 – 17:00) Linka pro pečující – Pečuj doma • podpora pečujícím

800 779 900 (všední dny) Call centrum Úřadu práce ČR

739 055 555 (8:00–24:00) Telefonická krizová pomoc Ledovec • pomoc lidem v psychické krizi

284 016 666 (nonstop) – Linka důvěry krizového centra – Psychiatrická nemocnice Bohnice pomoc lidem v psychické krizi

777 167 004 Linka Intervenčního centra Plzeňského kraje – DCH Plzeň • pomoc obětem domácího násilí

1221 Covid linka – Ministerstvo zdravotnictví ČR