Pomoc v krizi

Krize může mít mnoho podob a její délka či intenzita prožívání je velmi individuální. Když je situace pro člověka velkou zátěží je třeba požádat o pomoc odborníky. Kontaktujte některou ze služeb (krizová pomoc, intervenční centra) nebo zavolejte na krizovou linku, když je ohroženo Vaše nebo někoho v okolí fyzické či psychické zdraví. Můžete tak sobě nebo druhým pomoci. Služby jsou poskytovány zdarma.

Sociální služba KRIZOVÁ POMOC nabízí podporu osobám v krizi také na Přešticku:

Krizová pomoc je terénní či ambulantní sociální služba, která slouží k řešení akutní krizové situace, kterou člověk může vnímat jako obtížně řešitelnou nebo dokonce jako život ohrožující. Služba je poskytována zdarma. Poskytovatele krizové pomoci naleznete v této tabulce:

Diakonie ČCE –

středisko Západní Čechy

Plus pro lidi v krizové situaci
terénní, ambulantní forma
telefon: 733 414 421
Registr MPSV ČR
Diecézní charita Plzeň Terénní krizová služba
terénní forma
nonstop telefon: 777 167 004
Registr MPSV ČR

Sociální služba INTERVENČNÍ CENTRA nabízí podporu osobám ohroženým či zasaženým domácím násilím.

Intervenční centrum poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním, jejich rodinám a lidem, kteří je podporují v řešení situace spojené s domácím násilím. Pomoc intervenčního centra je také poskytována  v souvislosti s institutem vykázání Policie ČR.

Diecézní charita Plzeň Intervenční centrum Plzeňského kraje terénní, ambulantní forma
nonstop telefon: 777 167 004
Registr MPSV ČR
 
 

Bezplatné krizové linky s celostátní působností

Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 – (nonstop), pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 – (nonstop), pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele)

Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), krizová pomoc pro dospělé

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), pomoc pro oběti a pozůstalé

Národní linka pro odvykání800 350 000 (všední dny 10:00-18:00), pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách, gambling apod.