Komunitní plánování (2005 – 2007)

Logo kom plan

Informace o komunitním plánování sociálních služeb jsou umístěny na webových stránkách města Přeštice v odkazu ZDE.

Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu – grantové schéma „Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“.