Komunitní plán (2023 – 2025)

Strategický dokument pro území SO ORP Přeštice „Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice 2023–2025“ (komunitní plán) zpracovalo v červnu 2022 Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ) v rámci projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku“. Komunitní plán byl schválen členy řídící skupiny KPSS dne 30.6.2022.


Komunitní plán je ke stažení zde:

KOMUNITNÍ STŘEDNĚDOBÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA PŘEŠTICKU NA OBDOBÍ 2023-2025

Pro informace ke komunitnímu plánu a plánování služeb na Kralovicku se prosím obraťte na MÚ Přeštice – Petra Fornouzová, kpss@prestice-mesto.cz, tel. 778 410 764.


Projekt „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015155 je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.