Hledáte služby pro zdravotně postižené a jejich příbuzné a přátele?

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s.
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, pracoviště Plzeň-jih, Plzeň-sever
Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, Poradna pro klienty s onkologickým
onemocněním

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s.