Dokumenty


Zde naleznete důležité dokumenty týkající se komunitního plánování sociálních služeb.

Zápisy z jednotlivých jednání jsou dostupné v sekcích „Pracovní skupiny“ a „Řídící skupina„.


Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice 2023–2025


Připomínkování návrhu plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku (2023-2025)

Formulář k připomínkování


Vyhodnocení komunitního plánu pro roky 2016 – 2018


Výstupy z mapování sociální oblasti na Přešticku

Základní sociodemografický popis území

Analýzy poskytovaných sociálních služeb

Analýzy zdrojů systému sociálních služeb

Zapracované připomínky


SWOT analýza a vize rozvoje sociální oblasti pro seniory a osoby se zdravotním postižením

SWOT analýza a vize rozvoje sociální oblasti pro děti, mládež, rodiny a ostatní osoby se ohrožené soc. vyloučením


Základní listina komunitního plánování sociálních služeb

Jednací řád řídící skupiny

Jednací řád pracovních skupin