Diecézní charita Plzeň – Terénní krizová služba

Adresa: Cukrovarská 16,301 00 Plzeň Telefon: 777 167 004 E-mail: krize@dchp.cz Webové stránky: http://www.dchp.cz Určeno pro: osoby v krizi Poskytované služby: – poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – poskytnutí ubytování – pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – sociálně terapeutické činnosti – terénní služba

Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – Městská charita Plzeň

Adresa: Čermákova 29, 301 00 Plzeň Do Štěnovic 2, 326 00 Plzeň Kontaktní telefon: 377 423 159 E-mail: dmd@mchp.cz Webové stránky: http://www.mchp.cz Určeno pro: matky s dětmi a těhotné ženy v obtížných situacích, jako např. domácí násilí, krize v manželství, generační problém v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání péče o dítě a hrozící … Pokračování textu Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni – Městská charita Plzeň

osoby se zdravotním postižením

HEWER, O.S. – Středisko osobní asistence Plzeňský kraj CEREBRUM – SDRUŽENÍ OSOB PO PORANĚNÍ MOZKU A JEJICH RODIN SDRUŽENÍ PRO REHABILITACI OSOB PO CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHODÁCH SPOLEČNOST E – CZECH EPILEPSY ASSOCIATION, O.S. SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH (SONS) ČR TYFLOCENTRUM PLZEŇ O.P.S TYFLOSERVIS PLZEŇ O.P.S STŘEDISKO PRO RANOU PÉČI PLZEŇ, O.P.S. O.S. LORM SPOLEČNOST … Pokračování textu osoby se zdravotním postižením

senioři

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE – Dům s pečovatelskou službou PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – Dům s pečovatelskou službou Merklín, Diakonie ČCE – středisko Radost v Merklíně DůM PRO SENIORY – Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠTĚNOVICE – Domov pro seniory CENTRUM DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, S.R.O. JAROSLAVA KADEROVÁ VÁCLAVA LEŠETICKÁ OBCHOD A E-SHOP … Pokračování textu senioři

Krizové linky

Krize může mít mnoho podob a její délka či intenzita prožívání je velmi individuální. Když je situace pro člověka velkou zátěží je třeba požádat o pomoc odborníky. Zavolejte na krizovou linku, když jste v úzkých a když je ohroženo Vaše fyzické nebo psychické zdraví. Můžete si tak nechat pomoci. Národní krizové linky (bezplatné) – celostátní … Pokračování textu Krizové linky

Osoby v krizových situacích

ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S OBČANSKÁ PORADNA PLZEŇ, O.S. OBLASTNÍ SPOLEK ČERVENÉHO KŘÍŽE PLZEŇ JIH A SEVER VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV OMBUDSMAN  ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, O.S. – Azylový dům DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ – Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ – Terénní krizová služba DIAKONIE ZÁPAD STŘEDISKO CELOSTÁTNÍCH PROGRAMŮ A SLUŽEB – Azylový dům FOND … Pokračování textu Osoby v krizových situacích

Rodiny, děti a mládež

VÁCLAVA LEŠETICKÁ FARNÍ SBOR ČCE V PŘEŠTICÍCH PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PLZEŇSKÉHO KRAJE ČLOVĚK V TÍSNI, O.P.S ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC „ŠNEČEK“  – Kojenecký ústav pro děti s dětským domovem DOMOV SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI – Městská charita Plzeň DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ – Intervenční centrum Plzeňského kraje FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ … Pokračování textu Rodiny, děti a mládež